Sørlandets Harehundklubb ble stiftet 10 februar 1940. Klubben er tilsluttet Norsk Harehunds forbund og følger deres lover og bestemmelser. Klubbens formål er å ivareta harehundeiernes interesser og å utvikle alle anerkjente hunderaser. Klubben har ca.270 medlemmer rundt om i distriktet som alle har en felles interesse for jakt med drivende hund. Vi vil på sidene prøve å informere om de forskjellige aktiviteter klubben arrangerer året igjennom. Du vil finne oppdaterte resultater over klubbens jaktprøver og utstillinger.
Ønsker du å bli medlem, gå til fanen "Styret" i menyen til venstre og velg "Bli medlem" . Du vil da i fremtiden motta NHKF sitt tidskrift "Harehunden", NKK sitt medlemsblad "Hundesport" .

Vil du bli medlem av Sørlandets Harehundklubb? KLIKK HER!

Knappen under tar deg direkte til Sørlandets Harehundklubbs facebookside. 


Medlemstreff 29.10.2019

Vi arrangerer medlemstreff på spiseriet 29.09.19 klokken 19.00, vel møtt

 

30.09.19 Info om jaktprøvedommere og nye jaktprøveregler

På NHKF Rs 2019 ble de nye jaktprøvereglene vedtatt. I forkant av jaktprøvesesongen 2019/20 ble harehundklubbene pålagt å avholde et oppdateringskurs for sine dommere der de nye endringene i regelverket ble gjennomgått. Det har vært litt spørsmål rundt viktigheten av å ha gjennomført oppdateringskurset og derfor har NHKF gått ut med følgende info:

Dommere som skal dømme på harehundprøver MÅ ha:

  • betalt medlemskontigenten til en harehundklubb.
  • deltatt på oppdatering/dommersamling om de reviderte jaktprøvereglene.
Oppfyller ikke dommer disse to kriteriene vil prøven bli underkjent.

VI har derfor oppdatert listen over jaktprøve dommere i Sørlandets Harehundklubb som har gjennomført oppdateringen. Listen over jaktprøve dommere i SHK finner du HER

23.09.19 Oppsamling nye jaktprøveregler

VIKTIG INFO: Torsdag 04.10.19 kl 19.00 vil det bli avholdt en siste oppsamlingskveld der vi går gjennom endringene i de nye jaktprøvereglene. Dette gjelder bare de av jaktprøvedommerene som ikke har hatt mulighet til å møte på de andre samlingene. Påmelding enten i kommentarfeltet eller til Janne Sandbakken på tlf 99451135 innen søndag 29.09.19 Hvor vi møtes avgjøres utifra hvor hovedvekten av deltagere kommer fra.
Hvilke konsekvenser har det om man ikke gjennomfører oppdateringen? Uten gjennomført oppdatering får man ikke dømme jaktprøver denne sesongen. Etter endt sesong blir listen av dommere som ikke har gjennomført oppdateringen sendt til NKK der man ber de av-autorisere de det eventuelt gjelder.


 

Til
Harehundklubbene og raseringene
 
 
Hovedstyret vedtok å opprettholde HS-vedtak 75 om innstilling av terminfestede arrangementer og deltakelse med landslag i utlandet inntil videre. Etter dialog med Mattilsynet gjøres det unntak for følgende prøvetyper:
 
Bevegelige prøver (én hund og én dommer)
Blod- og fersksporprøver
Alle drevprøver
Elghundprøve bandhund
Elghundprøve løshund
Elgsporprøve
Brukshundprøve for Schweisshund
 
Ordinære/samlede prøver (flere hunder på samme sted, men mulig å holde helt adskilt)
Alle drevprøver
Alle harehundprøver
Løshund elg
Alle mentaltester
Vannprøver for Newfoundlandshund
Elghundprøver 2-dagsprøver
Kreativ lydighet
RIK-sporhund
Bakgrunn:
Tirsdag 17. september kl 14:30 oppdaterte Mattilsynet sine «Råd til hundeeiere» som følger:
Endringen er som følger (rød tekst)
• Begrens nærkontakt med andre hunder, men sørg for at hunden din får den luftingen og mosjonen den trenger.
• Ansamlinger av hunder bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses.


 

Dommersamlinger er gjennomført, og SHKs engasjerte dommere er klare for å bedømme etter de nye reglene

 


 

Resultater jakprøver 2018/2019

Se her


 

Velkommen til medlemsmøte i Søgne
 
Sørlandets harehundklubb inviterer til medlemsmøte tirsdag 9. april klokken 19.00 på nye Gunders Kafé i sentrum av Tangvall i Søgne. Adressen er Toftelandsveien 5.
 
Det vil bli gjennomgang av RS-saker og kåring av Årets hund. Vi lodder stemninga for å arrangere NM for småhund i 2022, samt alternativer til en jaktkveld i forkant av at jaktsesongen starter.
 
Det vil bli serveret varm mat gratis til alle medlemmer.

 

Referat årsmøte Sørlandet harehundklubb

Sted: Spiseriet, Vigeland
Dato: 15.03.2019.

Vi takker for godt oppmøte av gode medlemmer.
Referat fra møtet finner dere her 

NM SMÅHUND 2022
SHHK har fått en forespørsel om vi ønsker å arrangere NM for småhund i 2022- og dette blir tatt opp til behandling på kommende medlemsmøte. Men det kreves en del arbeid i forkant og under et NM arrangement, og man er avhengig av at det opprettes en NM komitee bestående av medlemmer som er villig til å gjøre en innsats. Styret ønsker derfor tilbakemelding fra medlemmer som ønsker å være med i en eventuell NM komitee. Tilbakemelding ønskes innen 31 mars. Mvh For SHHK Janne Sandbakken. Kontakt:  jannesandbakken@hotmail.com
 

Jakt med drivende hund på hare og rådyr

Jegerpodden en podcast av jegere for jegere 
Episoden denne gang er harejakt og drivende hunder og gjesten heter Rune Hedegart og er en svært ivrig harejeger, jaktprøvedommer og  redaktør for bladet Harehunden. Rune har fått fram flere svært gode harehunder, og er eier av regjerende Norgesmester småhund! Han kan med andre ord en hel del om dette temaet og deler raust av sin kunnskap i denne praten.
Episoden kan dere høre her

 

Ringtrening

Utstillings sessongen er snart i full gang igjen. I den forbindelse vil det bli arrangert ringtrening den 02.04 klokken 17.30
Sted: Thor Audun Askeland privat, Steinsfossveien 48 Vennesla. Tlf 95120523, pris 200,- ingen påmelding bare og møte opp.


 

Til
harehundklubbene og raseringene
Dette gjelder medlemmer av:
Finskstøverforeningen Norge
Hamiltonringen
Luzernerringen
Schweizerringen

I forbindelse med oppdatering av klubbadm ang kontingent for 2019 gjorde disse raseringene en feil, som resulterte i at alle som er medlem i disse ringene fikk kr 0,- i ringkontingent for 2019!!
 
2/1-19 ble feilen oppdaget av NHKF og leder tok kontakt med IT hos NKK, og han har etter mye overtalelse fått dem til å kjøre kontingentkrav for disse raseringene på nytt.
Dette innebærer at alle som er medlem i disse raseringene nå har fått ett nytt kontingentkrav med rett beløp. Nyeste faktura gjelder.
Medlemmer som har betalt via «Min side» har betalt riktig kontingent for 2019.
Det bes om at eventuelle spørsmål rettes til medlemsansvarlig i raseringene, slik at ikke ca. 1000 ringmedlemmer kontakter NHKF/NKK direkte. 
Link til generell informasjon om kontingentinnkrevingen: https://www.nkk.no/aktuelt/medlemskontingent-2019-article139137-991.html
 Med vennlig hilsen
Norske Harehundklubbers Forbund
Mette Køhler Bjørkkjær
sekretær

RESULTATER KLUBBMESTERSKAPET
Resultatene fra klubbmesterskapet er klart.
Jaktprøvekomiteen retter en stor takk til terreng-eiere, kjentmenn og dommerene som har stilt opp i helg.
Gratulerer til Trond Myran og Bjørn Vidringstad som klubbmester for støver og småhund.
 

Litt bilder fra Klubbmesterskapet