Sørlandets Harehundklubb ble stiftet 10 februar 1940. Klubben er tilsluttet Norsk Harehunds forbund og følger deres lover og bestemmelser. Klubbens formål er å ivareta harehundeiernes interesser og å utvikle alle anerkjente hunderaser. Klubben har ca.270 medlemmer rundt om i distriktet som alle har en felles interesse for jakt med drivende hund. Vi vil på sidene prøve å informere om de forskjellige aktiviteter klubben arrangerer året igjennom. Du vil finne oppdaterte resultater over klubbens jaktprøver og utstillinger.
Ønsker du å bli medlem, gå til fanen "Styret" i menyen til venstre og velg "Bli medlem" . Du vil da i fremtiden motta NHKF sitt tidskrift "Harehunden", NKK sitt medlemsblad "Hundesport" .

Vil du bli medlem av Sørlandets Harehundklubb? KLIKK HER!

Jakt med drivende hund på hare og rådyr

Jegerpodden en podcast av jegere for jegere 
Episoden denne gang er harejakt og drivende hunder og gjesten heter Rune Hedegart og er en svært ivrig harejeger, jaktprøvedommer og  redaktør for bladet Harehunden. Rune har fått fram flere svært gode harehunder, og er eier av regjerende Norgesmester småhund! Han kan med andre ord en hel del om dette temaet og deler raust av sin kunnskap i denne praten.
Episoden kan dere høre her

 

Ringtrening

Utstillings sessongen er snart i full gang igjen. I den forbindelse vil det bli arrangert ringtrening den 02.04 klokken 17.30
Sted: Thor Audun Askeland privat, Steinsfossveien 48 Vennesla. Tlf 95120523, pris 200,- ingen påmelding bare og møte opp.


 

ÅRSMØTE I SØRLANDETS HAREHUNDKLUBB
Sted: Spiseriet, Vigeland
Dato: 15.03.2019 kl 18.30
1. Åpning 
2. Valg 
• av ordstyrer 
• av referent 
• valg av representanter til å signere protokollen 
• valg av tellekorps 
3. Godkjenning av dagsorden og innkalling. 
4. Årsberettning 
5. Regnskap 
6. Innkomne forslag 
7. Valg 
8. Premieutdeling
Frist for innsendelse av saker til årsmøte er 8 februar 2019

Til
harehundklubbene og raseringene
Dette gjelder medlemmer av:
Finskstøverforeningen Norge
Hamiltonringen
Luzernerringen
Schweizerringen

I forbindelse med oppdatering av klubbadm ang kontingent for 2019 gjorde disse raseringene en feil, som resulterte i at alle som er medlem i disse ringene fikk kr 0,- i ringkontingent for 2019!!
 
2/1-19 ble feilen oppdaget av NHKF og leder tok kontakt med IT hos NKK, og han har etter mye overtalelse fått dem til å kjøre kontingentkrav for disse raseringene på nytt.
Dette innebærer at alle som er medlem i disse raseringene nå har fått ett nytt kontingentkrav med rett beløp. Nyeste faktura gjelder.
Medlemmer som har betalt via «Min side» har betalt riktig kontingent for 2019.
Det bes om at eventuelle spørsmål rettes til medlemsansvarlig i raseringene, slik at ikke ca. 1000 ringmedlemmer kontakter NHKF/NKK direkte. 
Link til generell informasjon om kontingentinnkrevingen: https://www.nkk.no/aktuelt/medlemskontingent-2019-article139137-991.html
 Med vennlig hilsen
Norske Harehundklubbers Forbund
Mette Køhler Bjørkkjær
sekretær

RESULTATER KLUBBMESTERSKAPET
Resultatene fra klubbmesterskapet er klart.
Jaktprøvekomiteen retter en stor takk til terreng-eiere, kjentmenn og dommerene som har stilt opp i helg.
Gratulerer til Trond Myran og Bjørn Vidringstad som klubbmester for støver og småhund.
 

Litt bilder fra Klubbmesterskapet