Sørlandets Harehundklubb ble stiftet 10 februar 1940. Klubben er tilsluttet Norsk Harehunds forbund og følger deres lover og bestemmelser. Klubbens formål er å ivareta harehundeiernes interesser og å utvikle alle anerkjente hunderaser. Klubben har ca.270 medlemmer rundt om i distriktet som alle har en felles interesse for jakt med drivende hund. Vi vil på sidene prøve å informere om de forskjellige aktiviteter klubben arrangerer året igjennom. Du vil finne oppdaterte resultater over klubbens jaktprøver og utstillinger.
Ønsker du å bli medlem, gå til fanen "Styret" i menyen til venstre og velg "Bli medlem" . Du vil da i fremtiden motta NHKF sitt tidskrift "Harehunden", NKK sitt medlemsblad "Hundesport" .

Vil du bli medlem av Sørlandets Harehundklubb? KLIKK HER!


Følg vår facebook side ved og klikke på knappDM nærmer seg!

Det blir som tidligere varslet et annerledes arrangement, men vi gleder oss. 23 hunder er påmeldt på web, men i tilfelle noen påmeldte dumper inn i posten så blir ikke startlista klar før til helga.
Oppblomstringen av koronaviruset gjør at flesteparten av dommerne bor hjemme. Dermed er det ledige rom i stamkvarteret på Eikerapen gjestegård som kan bookes. Kun enkeltrom tillates, og derfor er prisen på kr 2858 per person for "full pakke". Bestilling av rom gjøres direkte til Eikerapen gjestegård på 38 28 38 50.
Det er kun lov med én hundefører per hund, og det er i utgangspunktet ikke lov med tilskuere i skogen ifølge NHKFs smittevernveileder. Familiemedlemmer av hundefører kan søke prøveledelsen om dispensasjon.
PS: Merk at trekningen av dommere og terreng skjer ei uke før arrangementet.

 

Referat Styremøte tirsdag 8. septemberDM for støver 1&2 november 2020.
 
Jaktprøvekomiteen er i full gang med kabalen som omhandler dommere og terreng.
Vi er avhengige av hjelp for å få tilgang på så gode terreng som mulig.
Komiteen skal ha nytt møte 6.oktober, vi oppfordrer alle med interesse for harejakt med hund om å bidra.
Nøl ikke med å ta kontakt om du har, eller vet om et terreng som kan være aktuelt for jaktprøve.
Det medbringes ikke våpen i forbindelse med jaktprøve, det er kun hundens egenskaper som bedømmes.
Her er det gode muligheter for å oppleve sør-Norges beste harehunder i egen skog
 
Tilbakemeldingene så langt tyder på at det er lokale variasjoner i harebestanden, enkelte steder meldes det om godt med hare, mens andre melder om tilnærmet tomme terreng.
 
Jaktprøve komiteen består av:
Leder: Rune Gjengedal 95087794
Tom Arild Hauge 90169909
Martin Godtfredsen 98428819
Reidar Grimestad 91531866
Espen Kerim 99453770
 
Har du terreng, eller tips til terreng å bidra med, så ta gjerne kontakt med en i komiteen.
 
Mvh
JaktprøvekomiteenÅrets hundeutstilling avlyst


Etter dialog med utstillingskomitéen er årets hundeutstilling avlyst. Vi kommer sterkere tilbake med en planer om en dobbeltutstilling neste år.
Det blir flust med andre alternativer i august/september som vi håper våre medlemmer benytter, og i tillegg er kravet om utstillingspremie for å starte på jaktprøve fjernet kommende sesong.
God ferie, så er det ikke lenge til vi er i gang på skauen igjen

 


HUND & SAU – AVERSJONSDRESSUR I REGI AV SHHK: Det blir avhold sauerenhetsdressur i Konsmo 09/08-20 kl13.00 (Hos Asbjørn Konsmo) med repetisjon i Kvås 23/08-20 kl 14.00 (Hos Gunnstein Gysland).
Instruktør; Gunnstein Gysland.
250 kr for medlemmer/350 kr for andre. Husk stamtavle! Ingen påmelding- bare å møte opp.ÅRETS HUNDER!

Siden det er umulig å samles for å hylle vinnerne, så annonseres årets hunder her. Vinnerne vil få overlevert sine fat ved en senere anledning. Vi gratulerer med gode resultater!

Årets småhund: Beagle NO38586/18 Brodern's EK-Fru.Johnsen til Espen Kerim

Tellende resultater: 2x1SP hare.

Årets støver: Finskstøver NO52112/15 Brynsåsen’s Lotta til Svein Tore Tveite

Tellende resultater: 2x1EP hare.

 Resultat vinter prøver 2020
 

Til orientering:

Styret i SHK har besluttet å utsette utstillingen på Hamresanden i mai til august- nærmere informasjon om dato mm kommer så fort dette er godkjent av NKK.
Tiltakene som myndighetene har innført er blitt videreført- i første omgang til 13 april- og NKK har informert klubbene om at alle aktiviteter, trening, konkurranser og utstillinger er stanset inntil videre.
Ta godt vare på dere selv!
For SHHK Janne Sandbakken
Norske Harehundklubbers Forbund
Utdrag fra Skype møte i NHKF, fredag 13. april 2020
 

12.03.2020 ALL AKTIVITET I SHHK ER STOPPET/AVLYST

Grunnet den ekstraordinære krisesituasjonen som har oppstått i forbindelse med Corona viruset har NKK pålagt sine klubber å avlyse alle sine arrangement inntil videre. 

Det innebærer at ÅP sesong 2 blir avkortet og at man fra og med i dag ikke kan gå ut på jaktprøver på Rev.

Dommermøte for ÅP sesong vil heller ikke bli avholdt, men prøvene som er gjennomført vil bli gjennomgått og godkjent. 

Medlemsmøtet som var planlagt avholdt i april er avlyst. Kåring av årets hunder, trekking av lotteri for dommere etc vil bli gjennomført på et senere tidspunkt. Styret kommer tilbake med mer informasjon etterhvert. 

Andre arrangementer som ringtrening, utstilling etc er inntil videre stoppet og man vil foreta en vurdering etterhvert om disse skal avlyses eller ikke. 

Ta godt vare på dere selv!Generalforsamling i Sørlandets Harehundklubb
28. februar 2020 Spiseriet, Vigeland
 Sørlandet Harehundklubb Småhundprøve/vinterpøve.
Dato:17.02.2020 - 23.02.2020


 

Årets vinter prøver.
 
9 dager med jaktprøver er gjennomført, fordelt på to EP prøver og en SP prøve.
Værmessig var det svært utfordrende for deltakerne. Flere dager var preget av sterk vind og store nedbørsmengder, men heldigvis var det gløtt av sol inni mellom.
14 hunder var påmeldt og har startet. De var broderlig fordelt med 7 små-hunder og 7 støvere.
De aller fleste hundene hadde ute minst en hare om dagen, noe som må sies å være en kjempe prestasjon, så all honnør til dommere og kjentmenn som virkelig la ned en stor innsats med å legge forholdene så godt til rette som overhodet mulig.
Til tross for (u)været så blei det flere premieloser og to av deltakerne kan nå søke om NJ(D)CH på sine hunder.
Knut Helge Torskenæs med beagle 1004 NO34827/15 Hålandsbotn Pia Beagle som på SP prøven oppnådde 1.pr Hare.
Tom Arild Hauge med finsk støver NO46297/14 Brodern's Jeppe som oppnådde 1.elite premie.
Vi gratulerer alle deltakere som oppnådde premier og takker for at dere meldte på og startet hos oss.
 
Jaktprøvekomiteen ønsker å rette en stor takk til dommere og grunneiere som velvillig låner ut terreng til oss, uten dere hadde ikke dette vært mulig.
 

PremielisterGeneralforsamling i Sørlandets Harehundklubb
 
29.02.2020 - Spiseriet, Vigeland.
 DOMMERLOTTERI!
Vi i SHK er fryktelig glade for at vi har dommere som stiller opp og bruker sin egen fritid på å dømme andres hunder. Å beholde en motivert og fleksibel dommerstand er kanskje den viktigste jobben klubben har.
Derfor har styret bestemt at i år vil vi gjøre ekstra stas på dommerne ved å avholde et lotteri på det årlige medlemsmøtet i april.
Premiene blir en Tracker-peiler og ei hagle levert av Jaktcompagniet på Evje.
Regler: Klubbens dommere får ett lodd hver per dag de har dømt på SHKs egne prøver (ÅP, SP, EP) denne sesongenDommermøte Spiseriet
Dommermøte for ÅP fra 1/9-23/12 2019.
På spiseriet Torsdag 16/1 kl 19:00.
Alle må sende inn pappirer på dømte hunder på forhånd!Medlemstreff Spiseriet 
Det bli medlemstreff på Spiseriet tirsdag 28 januar kl 19.00.Utstilling på Hamresanden, Kristiansand i regi av Sørlandets Harehundklubb 03.05.2020 for alle raser underlagt NHKF.
Utstillingen starter kl 09.00

Dommere :
Tapani Pukkila dømmer støvere.
Janne Sandbakken dømmer beagle og drever.
NB. Vi tar forbehold om dommerendringer.

Finskstøverforeningen Norge holder treff hos oss i år!!

Ordinær påmelding:19.04.2020
Utsatt påmelding: 22.04.2020

Priser:
Web påmelding: 350 kr
Utsatt web påmelding: 450 kr
Manuell påmelding 450 kr til konto nr 3100.13.15598
Parkering Kr. 50,- inkludert Katalog.

Spørsmål rettes til utstillingskomiteen ved Ole Sigfred Eriksen tlf 97083176Nytt år - og ny kontigent :)

Som vanlig dukker det opp spørsmål omkring kontigenten. I år har NKK valgt å gjøre følgende:
Alle som har registrert e-postadresse hos NKK får e-faktura dit (evt avtalegiro rett i nettbanken om man har inngått en slik avtale).
De som ikke betaler denne, får purring per papir i postkassa i februar.
Hvis du IKKE er registrert med e-post, får du papirfaktura allerede nå i januar.

Kontigenten for 2020 er i år som i fjor på 680 kroner, og fordeler seg slik:
SHK: 150 kroner
NHKF: 300 kroner
NKK: 230 kroner

Spørsmål om medlemskapet? Kontakt NKK på 21 600 900 eller medlem@nkk.no.ÅRSFEST I SHK
 
Sørlandets harehundklubb inviterer til årsfest og årsmøte på Spiseriet på Vigeland fredag 28. februar.
 
Programmet kommer senere, men sett av datoen allerede nå.
 Klubbmesterskap  Støver og Småhund 2019

Jaktprøveprotokoller og premielister for klubbmesterskapet ligger tilgjengelig som link under.


 "DOMMERUTDANNING 2020
Styret ber om forslag på kandidater til å bli jaktprøvedommere. Send forslag
til et av styremedlemmene innen nyttår. SHK arrangerer kurs våren 2020 for
aktuelle kandidater."


Søndag 24 November blir det Julebufet med premieutdeling for KM støver og KM småhund på Gunders Kafe i Søgne kl 18:00.

Vi trenger påmelding fra alle som kommer!

(Send melding til Rune Gjengedal eller Espen Kerim for påmelding)

SHK dekker mat og drikke for alle påmeldte!

(Premier for KM er som følger:

1. Plass Gavekort XXL 1500,- kr

2. Plass Gavekort XXL 1000,- kr

3. Plass Gavekort XXL 500,- kr)30.09.19 Info om jaktprøvedommere og nye jaktprøveregler

På NHKF Rs 2019 ble de nye jaktprøvereglene vedtatt. I forkant av jaktprøvesesongen 2019/20 ble harehundklubbene pålagt å avholde et oppdateringskurs for sine dommere der de nye endringene i regelverket ble gjennomgått. Det har vært litt spørsmål rundt viktigheten av å ha gjennomført oppdateringskurset og derfor har NHKF gått ut med følgende info:

Dommere som skal dømme på harehundprøver MÅ ha:

  • betalt medlemskontigenten til en harehundklubb.
  • deltatt på oppdatering/dommersamling om de reviderte jaktprøvereglene.
Oppfyller ikke dommer disse to kriteriene vil prøven bli underkjent.

VI har derfor oppdatert listen over jaktprøve dommere i Sørlandets Harehundklubb som har gjennomført oppdateringen. Listen over jaktprøve dommere i SHK finner du HER

23.09.19 Oppsamling nye jaktprøveregler

VIKTIG INFO: Torsdag 04.10.19 kl 19.00 vil det bli avholdt en siste oppsamlingskveld der vi går gjennom endringene i de nye jaktprøvereglene. Dette gjelder bare de av jaktprøvedommerene som ikke har hatt mulighet til å møte på de andre samlingene. Påmelding enten i kommentarfeltet eller til Janne Sandbakken på tlf 99451135 innen søndag 29.09.19 Hvor vi møtes avgjøres utifra hvor hovedvekten av deltagere kommer fra.
Hvilke konsekvenser har det om man ikke gjennomfører oppdateringen? Uten gjennomført oppdatering får man ikke dømme jaktprøver denne sesongen. Etter endt sesong blir listen av dommere som ikke har gjennomført oppdateringen sendt til NKK der man ber de av-autorisere de det eventuelt gjelder.


 

Til
Harehundklubbene og raseringene
 
 
Hovedstyret vedtok å opprettholde HS-vedtak 75 om innstilling av terminfestede arrangementer og deltakelse med landslag i utlandet inntil videre. Etter dialog med Mattilsynet gjøres det unntak for følgende prøvetyper:
 
Bevegelige prøver (én hund og én dommer)
Blod- og fersksporprøver
Alle drevprøver
Elghundprøve bandhund
Elghundprøve løshund
Elgsporprøve
Brukshundprøve for Schweisshund
 
Ordinære/samlede prøver (flere hunder på samme sted, men mulig å holde helt adskilt)
Alle drevprøver
Alle harehundprøver
Løshund elg
Alle mentaltester
Vannprøver for Newfoundlandshund
Elghundprøver 2-dagsprøver
Kreativ lydighet
RIK-sporhund
Bakgrunn:
Tirsdag 17. september kl 14:30 oppdaterte Mattilsynet sine «Råd til hundeeiere» som følger:
Endringen er som følger (rød tekst)
• Begrens nærkontakt med andre hunder, men sørg for at hunden din får den luftingen og mosjonen den trenger.
• Ansamlinger av hunder bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses.


 

Dommersamlinger er gjennomført, og SHKs engasjerte dommere er klare for å bedømme etter de nye reglene

 


 

Resultater jakprøver 2018/2019

Se her


 

Velkommen til medlemsmøte i Søgne
 
Sørlandets harehundklubb inviterer til medlemsmøte tirsdag 9. april klokken 19.00 på nye Gunders Kafé i sentrum av Tangvall i Søgne. Adressen er Toftelandsveien 5.
 
Det vil bli gjennomgang av RS-saker og kåring av Årets hund. Vi lodder stemninga for å arrangere NM for småhund i 2022, samt alternativer til en jaktkveld i forkant av at jaktsesongen starter.
 
Det vil bli serveret varm mat gratis til alle medlemmer.

 

Referat årsmøte Sørlandet harehundklubb

Sted: Spiseriet, Vigeland
Dato: 15.03.2019.

Vi takker for godt oppmøte av gode medlemmer.
Referat fra møtet finner dere her 

NM SMÅHUND 2022
SHHK har fått en forespørsel om vi ønsker å arrangere NM for småhund i 2022- og dette blir tatt opp til behandling på kommende medlemsmøte. Men det kreves en del arbeid i forkant og under et NM arrangement, og man er avhengig av at det opprettes en NM komitee bestående av medlemmer som er villig til å gjøre en innsats. Styret ønsker derfor tilbakemelding fra medlemmer som ønsker å være med i en eventuell NM komitee. Tilbakemelding ønskes innen 31 mars. Mvh For SHHK Janne Sandbakken. Kontakt:  jannesandbakken@hotmail.com
 

Jakt med drivende hund på hare og rådyr

Jegerpodden en podcast av jegere for jegere 
Episoden denne gang er harejakt og drivende hunder og gjesten heter Rune Hedegart og er en svært ivrig harejeger, jaktprøvedommer og  redaktør for bladet Harehunden. Rune har fått fram flere svært gode harehunder, og er eier av regjerende Norgesmester småhund! Han kan med andre ord en hel del om dette temaet og deler raust av sin kunnskap i denne praten.
Episoden kan dere høre her

 

Ringtrening

Utstillings sessongen er snart i full gang igjen. I den forbindelse vil det bli arrangert ringtrening den 02.04 klokken 17.30
Sted: Thor Audun Askeland privat, Steinsfossveien 48 Vennesla. Tlf 95120523, pris 200,- ingen påmelding bare og møte opp.


 

Til
harehundklubbene og raseringene
Dette gjelder medlemmer av:
Finskstøverforeningen Norge
Hamiltonringen
Luzernerringen
Schweizerringen

I forbindelse med oppdatering av klubbadm ang kontingent for 2019 gjorde disse raseringene en feil, som resulterte i at alle som er medlem i disse ringene fikk kr 0,- i ringkontingent for 2019!!
 
2/1-19 ble feilen oppdaget av NHKF og leder tok kontakt med IT hos NKK, og han har etter mye overtalelse fått dem til å kjøre kontingentkrav for disse raseringene på nytt.
Dette innebærer at alle som er medlem i disse raseringene nå har fått ett nytt kontingentkrav med rett beløp. Nyeste faktura gjelder.
Medlemmer som har betalt via «Min side» har betalt riktig kontingent for 2019.
Det bes om at eventuelle spørsmål rettes til medlemsansvarlig i raseringene, slik at ikke ca. 1000 ringmedlemmer kontakter NHKF/NKK direkte. 
Link til generell informasjon om kontingentinnkrevingen: https://www.nkk.no/aktuelt/medlemskontingent-2019-article139137-991.html
 Med vennlig hilsen
Norske Harehundklubbers Forbund
Mette Køhler Bjørkkjær
sekretær

RESULTATER KLUBBMESTERSKAPET
Resultatene fra klubbmesterskapet er klart.
Jaktprøvekomiteen retter en stor takk til terreng-eiere, kjentmenn og dommerene som har stilt opp i helg.
Gratulerer til Trond Myran og Bjørn Vidringstad som klubbmester for støver og småhund.
 

Litt bilder fra Klubbmesterskapet