STYRET OG KOMITEER 2019

STYRET
Leder
Janne Sandbakken

99451135

jannesandbakken@hotmail.com
 
Nestleder Rune Sliper
90820014


rune@loyning.no
 
Sekretær Kjetil Nygaard 91560632
kjenygaard@gmail.com
 
Kasserer Gunnstein Aurebekk
gunstaur@online.no
 
Styremedlem Rune Gjengedal
95089794


rune.gjengedal@gmail.com
 
styremedlem Thor Audun Askedal 95120523

thorask@online.no
 
styremedlem Martin Godtfredsen

98428819martgo@online.no
 
1.vara Bjørn Tore Eikeland 94127295 bteikeland@yahoo.no
2.vara Anders Hodnemyr 91564815 ANDERS@LHT.AS

uTSTILLINGS KOMITEEN

Ole Sigfred Eriksen
97083176
Endre Myran
Trond Myran 380 51 057
Per Gabrielsen 911 54 824
Kai Arne Rødland
Knut Nome
Richard Skutle
Cato Landås 473 65 596

 REVISORER

Terje Austenå
Øyvind Storbukås
Vara: Øystein Jensen

webAnsvarlig

Bjørn Tore Eikeland94127295, bteikeland@yahoo.no

hund/sau komiteen

Gunnstein Gysland383 47 870
Asbjørn Konsmo
Tom Arild Hauge901 69 909
Per Gabrielsen911 54 824
Egil Sandbakken
Sven Erik Bringsdal

 Jaktprøve/terreng komiteen

Tom Arild Hauge383 48 496/901 69 909
Rune Gjengedal950 89 794
Cato Landås473 65 596
Reidar Grimestad91531866
Martin Godtfredsen98428819
Ole E sandsmark
Espen Kerim99453770

premie komiteen

Cato Landås          47365596 
Martin Godtfredsen

valg komiteen

Steinar Sunde
Kjell Grimestad
Øyvind Storbukås
 

Material forvalter

Pål Moi 916 39 776