RASEPOKALER

Rasepokalene for de ulike rasene er gitt av interesserte i Sørlandets Harehundklubb og det er utarbeidet egne statutter for hver rasepokal. Når pokalen deles ut til odel og eie, blir det ikke satt opp ny pokal av SHK. 

DUNKER POKALEN

1)     Dunkerpokalen er gitt av interesserte i SHK
2)     SHK setter opp pokalen til klubbens ordinære prøve og sørger for inngravering
3)     Pokalen er en vandrepokal som må vinnes tre ganger av samme hundeeier for få den til odel og eie. For å få aksjer i pokalen må hundeeier være medlem av SHK
4)     Pokalen utdeles og oppbevares av den som har siste aksje etter den årlige prøven. Den vinnes av beste dunker som oppnår premiering
5)     Står to hunder likt premiemesig, skal egenskapspoeng + lospoeng legges til grunn. Ved fortsatt likhet legges tillegslos til grunn (lospoeng). Ved fortsatt likhet går yngre foran eldre.
6)     Hunder som starter i EP får kun første dag tellende til klubbens pokal, men må fullføre begge dager for og få første dag godkjent. Hvis hunden forulykker skal ikke premien fra første dag strykes
7)     Styret kårer vinner ut fra jaktprøvereglene. Paragraf 2 pkt.7

FINSKSTØVER POKALEN

1)     Finskstøverpokalen er gitt av interesserte i SHK
2)     SHK setter opp pokalen til klubbens ordinære prøve og sørger for inngravering
3)     Pokalen er en vandrepokal som må vinnes tre ganger av samme hundeeier for få den til odel og eie. For å få aksjer i pokalen må hundeeier være medlem av SHK
4)     Pokalen utdeles og oppbevares av den som har siste aksje etter den årlige prøven. Den vinnes av beste Finskstøver som oppnår premiering
5)     Står to hunder likt premiemesig, skal egenskapspoeng + lospoeng legges til grunn. Ved fortsatt likhet legges tillegslos til grunn (lospoeng). Ved fortsatt likhet går yngre foran eldre.
6)     Hunder som starter i EP får kun første dag tellende til klubbens pokal, men må fullføre begge dager for og få første dag godkjent. Hvis hunden forulykker skal ikke premien fra første dag strykes
7)     Styret kårer vinner ut fra jaktprøvereglene. Paragraf 2 pkt.7

LUZERNERSTØVER POKALEN

1)     Luzernerstøver pokalen gitt av interesserte i SHK
2)     SHK setter opp pokalen til klubbens ordinære prøve og sørger for inngravering
3)     Pokalen er en vandrepokal som må vinnes tre ganger av samme hundeeier for få den til odel og eie. For å få aksjer i pokalen må hundeeier være medlem av SHK
4)     Pokalen utdeles og oppbevares av den som har siste aksje etter den årlige prøven. Den vinnes av beste Luzernerstøver som oppnår premiering
5)     Står to hunder likt premiemesig, skal egenskapspoeng + lospoeng legges til grunn. Ved fortsatt likhet legges tillegslos til grunn (lospoeng). Ved fortsatt likhet går yngre foran eldre.
6)     Hunder som starter i EP får kun første dag tellende til klubbens pokal, men må fullføre begge dager for og få første dag godkjent. Hvis hunden forulykker skal ikke premien fra første dag strykes
7)     Styret kårer vinner ut fra jaktprøvereglene. Paragraf 2 pkt.7

SCHWEIZERSTØVER POKALEN

1)     Schweizerstøver pokalen gitt av interesserte i SHK
2)     SHK setter opp pokalen til klubbens ordinære prøve og sørger for inngravering
3)     Pokalen er en vandrepokal som må vinnes tre ganger av samme hundeeier for få den til odel og eie. For å få aksjer i pokalen må hundeeier være medlem av SHK
4)     Pokalen utdeles og oppbevares av den som har siste aksje etter den årlige prøven. Den vinnes av beste Schweizerstøver som oppnår premiering
5)     Står to hunder likt premiemesig, skal egenskapspoeng + lospoeng legges til grunn. Ved fortsatt likhet legges tillegslos til grunn (lospoeng). Ved fortsatt likhet går yngre foran eldre.
6)     Hunder som starter i EP får kun første dag tellende til klubbens pokal, men må fullføre begge dager for og få første dag godkjent. Hvis hunden forulykker skal ikke premien fra første dag strykes
7)     Styret kårer vinner ut fra jaktprøvereglene. Paragraf 2 pkt.7