Gullmerke i shhk:

Klubbens gullmerke gis til personer som har gjort en betydelig innsats for klubben.

Thor Audun Askedal
Tildelt gullmerket i 2014 for sin innsats i klubben gjennom mange år.

Gunnstein Gysland
Tildelt gullmerket i 2009 for sin innsats i klubben gjennom mange år.

Torbjørn Strand
Tildelt gullmerket i 2009 for sin innsats i klubben gjennom mange år.

Kjell Koveland
Tildelt gullmerket i 2008 for sin innsats i klubben gjennom mange år.

Ragnar Støle
Tildelt gullmerket i 2008 for sin innsats i klubben gjennom mange år.

Øystein Jensen
Tildelt gullmerket i 2008 for sin innsats i klubben gjennom mange år.

Fredrik Gausdal
Tildelt gullmerket i 2006 for sin innsats i klubben gjennom mange år.

Torbjørn Johansen
Tildelt gullmerket i 2006 for sin innsats i klubben gjennom mange år.

Hans Bringsdal
Tildelt gullmerket i 1990 for sin innsats i klubben gjennom mange år.

Bjarne Skjervedal
Tildelt gullmerket for sin innsats i klubben gjennom mange år

Karl Nilsen
Tildelt gullmerket for sin innsats i klubben gjennom mange år.

Tellef Andresen
Tildelt gullmerket for sin innsats i klubben gjennom mange år.

Ludvik Nordkvist
Tildelt gullmerket for sin innsats i klubben gjennom mange år.

Roald Ramsland
Tildelt gullmerket for sin innsats i klubben gjennom mange år.

Knut Grinland
Tildelt gullmerket for sin innsats i klubben gjennom mange år.

Lauritz Aanestad
Tildelt gullmerket for sin innsats i klubben gjennom mange år.