Særkomiteer 2023

UTSTILLINGSKOMITEEN
Janne Røksland 
Nina Farevåg
Morgan Bekke
Cato Landås
Karen Jacobsen 
Glenn Vidar Lindland 
Knut Nome 

HUND/SAU KOMITEEN
Gunnstein Gysland, nummer: 383 47 870
Kenneth Gundersen 
Tom Arild Hauge, mobil:901 69 909
Per Gabrielsen,mobil:911 54 824
Egil Sandbakken
Kai Arne Rødland,mobil; 997 02 206

WEBANSVARLIG: 
Karen Jacobsen, mobil: 941 94 746
karen-oline@hotmail.com
Marcus Frandsen, mobil: 405 33 246
marcusfrandse@hotmail.com

 JAKTPRØVE/TERRENG KOMITEEN
Tom Arild Hauge, nummer: 383 48 496/901 69 909
Rune Gjengedal, mobil: 950 89 794
Espen Kerim,mobil: 99453770
Reidar Grimestad, mobil: 91531866
Martin Godtfredsen,mobil: 98428819
Tore Furuholt, mobil: 95035458

VALGKOMITEEN
Arne Kåre Ariansen 
Tommy Håland 
Øyvind Hægeland

REVISORER
Terje Austenå
Leif Erik Hanson 

PREMIEKOMITEEN
Glenn Vidar Lindland, mobil: 901 64 632
Karen Jacobsen, mobil: 94194746 

MATERIAL FORVALTER
Pål Moi, mobil: 916 39 776