Årets støver/Småhund

 Vedtatt 15.april 1991.
Revidert av styret 18.oktober 1993
Revidert av styret 14.mai 1994.
Revidert november 2005
Revidert desember 2006
Revidert januar 2010
Revidert mars 2013

statutter Årets småhund

Kun 2 tellende prøver.
NM vinner er automatisk årets hund.

Poengberegninger:

KLASSER HARE REV RÅDYR/HJORT
1 SP 45 POENG 40 POENG 35 POENG
2 SP 30 POENG 25 POENG 20 POENG
3 SP 25 POENG 20 POENG 15 POENG
1 ÅP 25 POENG 20 POENG 15 POENG
2 ÅP 15 POENG 10 POENG 5 POENG
3 ÅP 10 POENG 5 POENG 1 POENG
 Bonuspoeng:
For 2 plass i NM  30 poeng
For 3 plass i NM 25 poeng
Ved poenglikhet teller konkurransepoeng på 2 prøver.
Ved fortsatt poenglikhet, yngre hunder går foran eldre.
Eier og medeier må være hovedmedlem av Sørlandets Harehundklubb

Hundeeier må selv søke om årets hund. Frist er 1 uke etter avholdt dommermøte for ÅP.

statutter årets støver

Kun 2 tellende prøver.
NM vinner er automatisk årets hund.

Poengberegninger:

1 ELITE 45 POENG
2 ELITE 35 POENG
3 ELITE 25 POENG
1 ÅPEN 20 POENG
2 ÅPEN 15 POENG
3 ÅPEN 10 POENG
 Bonuspoeng:
For de 4 beste i DM 25 Poeng
For 2 plass i NM  30 poeng
For 3 plass i NM 25 poeng
For at bonuspoengene for de 4 beste fra DM skal telle, betinger dette at hundene starter i NM.

Ved poenglikhet teller konkurransepoeng på 2 prøver.
Ved fortsatt poenglikhet, yngre hunder går foran eldre.
Eier og medeier må være hovedmedlem av Sørlandets Harehundklubb.

Hundeeier må selv søke om årets hund. Frist er 1 uke etter avholdt dommermøte for ÅP.