søknadsskjema dommerkandidater

SØKNADSSKJEMA DOMMERKANDIDATER

  • Fortell i korte trekk om din erfaring fra jakt med drivende hund.
  • Hva og hvor har du deltatt på jaktprøve. Var det med egen eller andres hunder?

KRITERIER:

Paragraf 8.2 i jaktprøvereglene for drivende hunder:
  • Egnede kandidater anmodes av respektive harehundklubbers styre om å utdanne seg til dommere.
  • Styrets vedtak om å fremme en kandidat skal være med alminnelig flertall.
  • Kandidaten må ha god erfaring med jakt med drivende hund.
  • Det må dessuten legges stor vekt på kandidatens personlige egenskaper. Viktig her er vurderingsevne, pålitelighet og skriftlig og muntlig framstillingsevne.
  • Kandidaten skal selv ha trent og ført hund til premie på jaktprøve.

Egne kriterier satt av styret i Sørlandets Harehundklubb: 

  • Minimum vært medlem i Sørlandets Harehundklubb det siste året.